Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

Play fullscreen
Kristen Vigard ft John Frusciante - Slave To My Emotions
misau
Sponsored post
feedback2020-admin
misau
9822 08c9 390
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
9667 cf32 390
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
7169 2292 390
smile
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
3517 6553 390
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
misau
Wielu ludzi myśli, że grając coraz szybciej i szybciej i wymyślając nowe techniki mogą się rozwijać. Jednak dopiero wtedy zdają sobie sprawę z tego, że pod względem emocjonalnym nie posunęli się nawet o krok do przodu. Nie przekazują swoim słuchaczom nic i są nadal tam, gdzie Hendrix był trzydzieści lat temu.
— John Frusciante
Reposted fromsugarman7 sugarman7 viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
Gdy w grze na gitarze intelekt przeważa nad duchowością, nie dociera się na najwyższe szczyty.
— John Frusciante, „Rolling Stone”, luty 2007
Reposted fromsugarman7 sugarman7 viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
8337 86bb 390
“It’s, it’s like I’m in the fourth dimension and somebody is asking me to describe it verbally and that’s what the fourth dimension is all about, is no words, no symbols, no images, all pure, real energy and vibrations. And, and if I thought about how cruel of a world this is, I would probably just commit suicide after a while, if that was what I spent my energy thinking about. I would definitely not have any strength left to create music.”
                 - John Frusciante     
                      
Reposted fromteardrop teardrop viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
0893 cd35
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
5180 1fcc 390
Reposted fromteardrop teardrop viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
0938 16ee 390
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
8993 8abe 390
Reposted fromonlyfaint onlyfaint viajohnfrusciante johnfrusciante
misau
2917 6b85 390

______John
misau
0650 4255
Lovely
8184 ce66 390

John Frusciante ♥

misau

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
misau
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaburdel burdel
misau
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...